VŨ BEGINNER - Hướng dẫn tạo website chuyên nghiệp dành cho người mới bắt đầu, không cần biết lập trình

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web vubeginner.com. Tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau đây để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ và xử lý một cách an toàn.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Tôi thu thập các loại thông tin sau đây cho các mục đích cụ thể và chỉ sử dụng thông tin đó để phục vụ những mục đích đó:

  1. Thông tin Cá nhân: Tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và thông tin liên hệ khác để thực hiện các giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

  2. Thông tin Tự động: Tôi có thể tự động thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, trang web mà bạn đã truy cập trước và sau khi bạn thăm trang web của tôi, và thông tin về cách bạn tương tác với Dịch vụ.

Bảo mật Thông tin

Tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và xử lý một cách an toàn. Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quản lý để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, hoặc thay đổi.

Sử dụng Thông tin

Tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

  1. Cung cấp và duy trì Dịch vụ
  2. Thông báo cho bạn về thay đổi trong Dịch vụ của tôi
  3. Hỗ trợ khách hàng và giải quyết thắc mắc của bạn
  4. Cải thiện Dịch vụ của tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn
  5. Thực hiện các giao dịch và gửi thông tin liên quan đến giao dịch

Chia sẻ Thông tin

Tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để tuân thủ các luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của tôi và cộng đồng.

Liên kết đến Trang web Khác

Trang web của tôi có thể chứa liên kết đến trang web khác không được chúng tôi vận hành. Tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó. Tôi khuyên bạn nên xem xét Chính sách Bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật sẽ được công bố trên trang này và có hiệu lực khi được công bố. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Liên hệ với ttôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Chính sách Bảo mật của tôi, vui lòng liên hệ với tôi qua email: vubeginner@gmail.com.

Ngày có hiệu lực: [03/10/2023].

Scroll to Top