VŨ BEGINNER - Hướng dẫn tạo website chuyên nghiệp dành cho người mới bắt đầu, không cần biết lập trình

Elementor Themes Phổ biến

Tìm một số plugin Elementor, chủ đề Elementor và mẫu Elementor tốt nhất cho nhu cầu trang web của bạn.

Neve Pro Addon
Neve Pro Addon
483 Đánh giá
5/5
Neve là một chủ đề đa năng, siêu nhanh, dễ tùy chỉnh. Nó hoàn hảo cho blog, doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp, đại lý, công ty, cửa hàng thương mại điện tử (cửa hàng WooC Commerce) cũng như các trang web danh mục đầu tư cá nhân và hầu hết các loại dự án.
Hoàn tiền trong 30 ngày
Hỗ trợ tuyệt vời

Mua tại nhà NCC: $49

Header + Footer Builder
Free Templates
+100,000 Installs
90.000 đ
Neve Pro Addon
Neve Pro Addon
483 Đánh giá
5/5
Neve là một chủ đề đa năng, siêu nhanh, dễ tùy chỉnh. Nó hoàn hảo cho blog, doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp, đại lý, công ty, cửa hàng thương mại điện tử (cửa hàng WooC Commerce) cũng như các trang web danh mục đầu tư cá nhân và hầu hết các loại dự án.
Hoàn tiền trong 30 ngày
Hỗ trợ tuyệt vời
Header + Footer Builder
Free Templates
+100,000 Installs
90.000 đ
Astra Pro
Astra Pro
4686 Đánh giá
5/5
Chủ đề Astra là chủ đề phổ biến nhất cho wordpress.org. Với hơn 1 triệu lượt tải xuống, nó được cộng đồng tin cậy và có rất nhiều mẫu khởi đầu cho Elementor. Các tùy chọn tùy chỉnh chủ đề của nó rất đa dạng và có thể tùy chỉnh, nói một cách đơn giản là bạn không thể sai với Chủ đề Astra.
Colors & Background
Typography
Spacing…
100.000 đ
Astra Pro
Astra Pro
4686 Đánh giá
5/5
Chủ đề Astra là chủ đề phổ biến nhất cho wordpress.org. Với hơn 1 triệu lượt tải xuống, nó được cộng đồng tin cậy và có rất nhiều mẫu khởi đầu cho Elementor. Các tùy chọn tùy chỉnh chủ đề của nó rất đa dạng và có thể tùy chỉnh, nói một cách đơn giản là bạn không thể sai với Chủ đề Astra.
Colors & Background
Typography
Spacing…
100.000 đ
Blocksy Pro
Blocksy Pro
2630 Đánh giá
5/5
Blocksy là một chủ đề WordPress nhẹ và nhanh được xây dựng bằng các công nghệ web mới nhất. Nó được xây dựng dựa trên trình soạn thảo Gutenberg và có rất nhiều tùy chọn giúp nó có thể mở rộng và tùy chỉnh.
Hoàn tiền trong 30 ngày
Hỗ trợ tuyệt vời
Rất nhanh nhẹ, và nhiều tùy biến.
Hỗ trợ sẵn công cụ kéo théo thả riêng.
200.000 đ
Blocksy Pro
Blocksy Pro
2630 Đánh giá
5/5
Blocksy là một chủ đề WordPress nhẹ và nhanh được xây dựng bằng các công nghệ web mới nhất. Nó được xây dựng dựa trên trình soạn thảo Gutenberg và có rất nhiều tùy chọn giúp nó có thể mở rộng và tùy chỉnh.
Hoàn tiền trong 30 ngày
Hỗ trợ tuyệt vời
Rất nhanh nhẹ, và nhiều tùy biến.
Hỗ trợ sẵn công cụ kéo théo thả riêng.
200.000 đ
Scroll to Top